Tekst: Amela Frankl

Lektura: Martina Fryda Kaurimsky

Kamera/ videostill: Miran Krčadinac

Oblikovanje: BilicMuller Design Studio

Produkcija rada sufinancirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske

Izložba Kamen na grani, Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Galerija Josip Račić, Zagreb, 2023

Kustos/tekst: Branko Franceschi

Fotografije postava: Goran Vranić, NMMU

Izložba u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti, Galerija Josip Račić  realizirana je uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo Grada Zagreba

Tekst Branko Franceschi Umjetnički rad i izložba kao dijaloška forma. I obrnuto.