Janka Vukmir:
Crno staklo na putu [2023]

Valentina Radoš:
Četiri argonauta traže posao [2023]

Bojan Krištofić:
Hadidja i Harmatan [2023]

Branko Franceschi:
Umjetnički rad i izložba kao dijaloška forma. I obrnuto [2023]

Ivana Mance:
Uz Dnevnik Amele Frankl [2021]

Ružica Šimunović:
Lice [2017]

Marija Selak:
Sjećanje na zaborav [2017]

Tihomir Milovac:
Što je Amela donijela? [2016]