Sve što mogu
[2023]

Crno staklo na putu
[2019-2023]

Nešto kao blackout
[2023]

Hadidja i Harmatan
[2023]

Kamen na grani
[2022-2023]

Hrđa na riječ
[2022]

Kamen u oku
[2022]

Pretposljednji motiv
[2022]

Velika čestica
[2022]

PK 22
[2020-2021]

Dnevnik s ruba pustinje
[2021]

…i da sada zatvorim oči
[2019]

I to će proći
[2017]

Balada o dva nadgrobna bloka
[2015]

Za početak
[2013]

Za zdenac života
[2011]

Što nosim
[2011-2013]

Ime mojega oca
[2011]

S njima i bez njih
[2010]

Do kosti
[2010]