Do kosti je rad o uzajamnom odnosu dviju bliskih osoba.

Polazište za realizaciju rada bila je činjenica da se nakon operacije i tijekom oporavka moja majka brinula o meni. Njezino potpuno podređivanje  mojim dnevnim potrebama  iziskivali su od mene reakciju i odgovor na njezinu ustrajnost. Osim svakodnevne pomoći, fotografirala je moja raspoloženja i zdravstveni napredak. Na neizravan način bila je uključena u početak kreiranja jednog novog rada.

Zahvalu majci izrazila sam željom i prijedlogom da je naučim plivati, na što je ona pristala i još jednom pokazala potpunu spremnost podrediti se mojim potrebama i sudjelovati u realizaciji rada.

Foto instalacija sadrži seriju fotografija Borisa Cvjetanovića na zagrebačkom bazenu Mladost, te seriju fotografija moje majke nastalih u razdoblju mojega zdravstvenog oporavka.

Realizirano u Pantinu i na bazenu Mladost u Zagrebu od 2009. do 2010. godine.

Autorica: Amela Frankl

Fotografija: Boris Cvjetanović, Mama

Prijevod: Graham McMaster

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, Gradske Galerije Labin